Jag har fått ett nytt personnummer och önskar att mitt högkostnadsskydd på det gamla personnumret flyttas över till det nya. Hur går jag till väga då?

Ett apotek kan hjälpa dig att flytta över högkostnadsskyddet från det gamla till det nya personnumret.