På vilket sätt tar ni hänsyn till informationssäkerhet i Nationella läkemedelslistan?

Det ställs höga krav på att invånarnas uppgifter i Nationella läkemedelslistan skyddas. Endast personal som är behörig får se informationen om patientens recept och uttag. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver patientens samtycke för att se informationen, förutom i undantagsfall, till exempel om patienten befinner sig i en nödsituation.

I webbtjänsten Läkemedelskollen kan patienten även dölja recept och andra uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården. Tänk på att om man väljer att dölja uppgifter kan det bli svårare för läkaren att göra en bedömning av läkemedelsbehandlingarna, till exempel att undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra.