På vilket sätt innebär Nationella läkemedelslistan en ökad patientsäkerhet för mig?

Personal i hälso- och sjukvården och på apoteken får möjlighet att se samma information om dina läkemedel som du ser i webbtjänsten Läkemedelskollen. På så sätt ökar möjligheten att din behandling blir korrekt och patientsäker.

I Nationella läkemedelslistan kan din läkare på sikt uppdatera dina befintliga recept, i stället för att skapa nya recept. Det kan till exempel vara aktuellt om doseringen av ditt läkemedel ändras. Läkaren kan också lättare ta bort recept som inte längre är aktuella. Det gör att listan med dina recept i Läkemedelskollen blir mer aktuell.