Om jag skickat in försäljningsuppgifter via webbformulär och sedan vill korrigera felaktigheter som jag upptäckt, hur gör jag?

Har du rapporterat in uppgifterna via webbformulär så kan du rapportera om alla uppgifter igen formuläret för samma kvartal och skicka in formuläret igen.
 
Om du har rapporterat in väldigt många produkter via webbformulär och inte vill rapportera om allt igen, kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.