Om jag skickat in försäljningsuppgifter via fil och sedan vill korrigera felaktigheter som jag upptäckt, hur gör jag?

Om du rapporterat via fil så kan du ändra felaktigheterna i filen och sedan öka versionsnummer med ett på samtliga rader i filen. Skicka därefter in filen igen.
 
Om en fil innehåller försäljningsuppgifter för en viss månad kommer samtlig tidigare inrapporterad data för den månaden att ersättas med de nya försäljningsuppgifterna.