Jag har ett försäkringsärende som rör läkemedelskostnader, vad behöver jag för att få ersättning?

Registerutdrag kan behövas i vissa försäkringsärenden. Använd vår e-tjänst Läkemedelskollen för att snabbt och enkelt hämta hem rätt registerutdrag.

Till ett djurförsäkringsärende kan du istället behöva presentera kvitton från apoteket. Registerutdrag från E-hälsomyndigheten gäller inte. Saknar du kvitto/receptspecifikation kan det apotek där läkemedlet expedierades ha möjlighet att skriva ut en kopia på receptspecifikationen upp till tre månader efter köptillfället.