Hur blir en e-hälsospecifikation nationell och gemensam?

Tillsammans med berörda aktörer utvecklar E-hälsomyndigheten en bedömnings- och beslutsprocess för att komma överens om vilka e‑hälsospecifikationer som kan bli nationella gemensamma, NGS:er.  Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer, NGS:er, är tillförlitliga och användbara enligt fastställda kriterier.

Exempel på nationella digitala tjänster och informationssystem:
E-recept, covidbevis, inrapportering till patient- och hälsodataregister.