När jag som ombud skulle lämna mitt samtycke till en fullmakt på Läkemedelskollen fanns inte fullmakten kvar. Vad har hänt?

Som ombud har du sju dagar på dig att komplettera en registrerad fullmakt med ditt samtycke. Om fullmaktsgivaren registrerat fullmakten till exempel en måndag så måste ditt samtycke ha registrerats senast söndag samma vecka. Om inget samtycke finns tas fullmakten bort. Om fullmakten är borta inom de sju kalenderdagar som du har på dig att samtycka kan fullmaktsgivaren ha ångrat sig och avslutat fullmakten.