När jag som ombud skulle lämna mitt samtycke till en fullmakt fanns inte fullmakten kvar. Vad har hänt?

Det beror på att du inte har kompletterat fullmakten med ditt samtycke i tid, eller på att fullmaktsgivaren har tagit bort fullmakten av någon anledning. Du har upp till 7 dagar på dig att komplettera en registrerad fullmakt med ditt samtycke. Om fullmaktsgivaren registrerat fullmakten till exempel en måndag så måste du samtycka senast söndag samma vecka. Om inget samtycke finns så tas fullmakten bort.