När avslutas en fullmakt tecknad för ett barn?

Barnfullmakter är giltiga som längst fyra år, eller fram tills barnet fyller 18 år.