När är alla system som används inom vård och apotek anpassade till Nationella läkemedelslistan?

Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek, ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025. När alla system är anpassade blir det lättare att hålla informationen i registret aktuell. Till exempel kan förskrivare uppdatera en befintlig förskrivning, i stället för att skapa en ny – vilket är viktigt exempelvis om doseringen av ett läkemedel ändras.