Måste jag välja ett apotek när jag ska skicka in en licensmotivering i KLAS?

Nej, det är inte obligatoriskt. Även om du som förskrivare valt ett apotek är det inte ett krav att det apoteket behandlar ärendet, då patienten har rätt att välja valfritt apotek. Det viktigaste är att ett apotek kontaktas för vidare handläggning av licensärendet.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.