Måste jag välja ett apotek när jag ska skicka in en licensmotivering i KLAS?

Nej, det är inte obligatoriskt. Även om ett apotek är valt är det inte ett krav att det apoteket behandlar ärendet. Patienten måste aktivera licensen genom att besöka det önskade apoteket.