Måste jag spara kvittensnumret när jag rapporterar försäljning?

Kvittensnumret är inte nödvändigt att spara, men gör det gärna ändå eftersom det underlättar om du har frågor om de försäljningsdata du rapporterat.

Om du är detaljhandlare och har rapporterat via webbformulär, spara gärna ned kvittensen som PDF. Det kan du göra i sista steget i inrapporteringen. PDF-filen innehåller information om vilka produkter du har inrapporterat.