Måste jag som ombud ha en digital fullmakt från fullmaktsgivaren för att hämta ut läkemedel på apotek?

E-hälsomyndigheten ställer inga krav på att fullmakt måste vara digital, dvs en fullmakt behöver inte registreras i E-hälsomyndighetens fullmaktsregister. Fullmakt är inte heller ett krav för att apoteken ska kunna lämna ut läkemedel till ett ombud. Det finns inte några föreskrifter som reglerar att det måste finnas en fullmakt för att ett recept ska kunna expedieras eller hur identitetskontrollen av den som ska hämta ut ett läkemedel ska gå till.

Det är alltid upp till apotekspersonalen att ta ställning till vilka kontroller som behöver göras i det enskilda fallet för att de ska kunna försäkra sig om att de lämnar ut läkemedel till rätt person. Kontakta aktuellt apotek för att diskutera hur situationen kan lösas när digital fullmakt saknas eller inte kan registreras.