Måste jag rapportera försäljningsuppgifter om jag säljer receptfria läkemedel?

Ja, alla som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag rapportera försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten.

Regler och vägledning för läkemedelsförsäljning på Läkemedelsverkets webbplats.

Vissa större butikskedjor har centralrapportörer som rapporterar in statistik för hela kedjan.