Måste en fullmaktsblankett som gäller ett barn undertecknas av båda vårdnadshavarna?

Ja, om det finns två vårdnadshavare så måste båda underteckna blanketten. Bådas legitimation ska dessutom visas upp när fullmaktsblanketten lämnas in till apoteket.