Kan underläkare logga in i Förskrivningskollen?

Ja, underläkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning handboken för vård- och apotekstjänster.