Kan jag själv bestämma om jag vill att mina uppgifter ska finnas i Nationella läkemedelslistan? Och kan jag avstå från att omfattas av högkostnadsskyddet?

Nej, du kan inte välja bort att dina recept och uttag registreras i Nationella läkemedelslistan eller att de omfattas av högkostnadsskyddet. Men om du har särskilda skäl att inte visa en uppgift för vården kan du dölja viss receptinformation. Tänk på att om du väljer att dölja uppgifter kan det bli svårare för din läkare att göra en bedömning av dina läkemedelsbehandlingar, till exempel att kunna undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra.

Det är också så att vårdpersonal som regel behöver inhämta ditt samtycke för att få se dina recept.

Från och med den 1 maj 2021 är anslutning till högkostnadsdatabasen obligatorisk. Har du köp gjorda före 1 maj 2021 som du önskar få registrerade så kan apoteket hjälpa dig med det. Det kan exempelvis vara aktuellt om du tidigare valt att inte registrera dina köp i högkostnadsdatabasen och har kvitton eller högkostnadsbevis som du nu önskar få registrerade.