Kan jag se mina avslutade fullmakter för apoteksärenden i Läkemedelskollen?

Nej, det kan du inte. Du kan endast se aktiva fullmakter och inte de fullmakter som har avslutats eller där giltighetstiden passerats.