Kan jag förskriva handelsvaror i Förskrivningskollen?

Endast läkemedel kan förskrivas via Förskrivningskollen. Sedan tidigare förskrivna  handelsvaror visas i patients lista.