Hur gör jag för att lämna ett samtycke till hälso- och sjukvårdpersonal så att de kan titta på mina uppgifter i Nationella läkemedelslistan?

Du kan lämna ditt samtycke muntligt i mötet med vårdpersonalen. Det gäller då bara vid det vårdtillfället. Vårdpersonalen kan också skicka en digital förfrågan om samtycke, som du svarar på i Läkemedelskollen. Ett sådant samtycke gäller som längst i fyra år.