Kan barn under 18 år ge fullmakt till en annan person eller vårdenhet?

Nej, barn under 18 år får inte själva teckna fullmakt, utan det är barnets vårdnadshavare som tecknar fullmakter om det är aktuellt.