Jag vill förlänga en fullmakt för apoteksärenden. Kan jag göra det i Läkemedelskollen?

Nej, det kan du inte. Om du vill förlänga en fullmakt behöver du avsluta den aktiva fullmakten innan du kan registrera en ny. Tänk på att ombudet behöver samtycka på nytt.