I Läkemedelskollen står vissa recept som "borttaget" eller "utgånget". Vad betyder det?

Ett recept är giltigt som längst i ett år. När giltighetstiden har passerats blir receptet utgånget. Då kan du inte längre hämta ut läkemedlet på receptet. Kontakta förskrivaren om du behöver ett nytt recept.

Om ett recept står som "borttaget" har det makulerats. Din förskrivare kan makulera (ta bort) recept till exempel om läkemedlet inte längre är lämpligt för dig att använda eller behöver bytas ut mot annat. Oavsett av vilken anledning receptet makuleras ska du bli informerad om detta av din förskrivare.