Jag har vaccinerat mig och vill ha ett vaccinationsbevis. Hur gör jag då?

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

E-hälsomyndigheten utfärdar inte vaccinationsbevis längre. Tjänsten Covidbevis.se stängde den 1 juli 2023 när EU-förordningen om covidbevis upphörde. 

Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa. Om du ska ut och resa, undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad