Måste jag rapportera försäljningsstatistik även om vi inte sålt några läkemedel det senaste kvartalet?

Ja, du ska rapportera statistik även om du inte har sålt någon förpackning, förutsatt att försäljningsstället är anmält som försäljare hos Läkemedelsverket. Rapporteringen måste göras via webbformuläret (ej via fil).

Om ni vill sluta läkemedel permanent, ska det avanmälas till Läkemedelsverket via deras webbplats.