Jag har hämtat ut läkemedel på recept utomlands, kan jag få ersättning för det i Sverige? Jag har frikort på läkemedel.

Det är Försäkringskassan som utreder om du har rätt till svensk läkemedelsförmån. Kontakta Försäkringskassan med din frågeställning.