Jag har frikort, påverkas jag av höjningen av högkostnadstrappan 1 januari 2024?

Du som har uppnått frikort under 2023 behåller ditt frikort perioden ut. Först därefter går du in i den nya trappan.