Jag har frikort, påverkas jag av höjningen av högkostnadstrappan 1 januari 2023?

Du som har uppnått frikort under 2022 behåller ditt frikort perioden ut. Först därefter går du in i den nya trappan.