Jag har frikort för öppenvård, betyder det att jag även har fria läkemedel?

Nej, det finns flera högkostnadsskydd i Sverige. Högkostnadsskyddet för läkemedel och andra varor gäller endast för receptbelagda förmånsköp.

Frikort för öppenvårdsbesök gäller för all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet för öppenvårds besök.