Jag har fått en fullmakt. Fullmaktsgivaren säger att jag måste samtycka till personuppgiftsbehandlingen. Kan jag som ombud göra det på Läkemedelskollen?

Ja, det kan du. Om en fullmaktsgivare har registrerat dig som sitt ombud kan du logga in på Läkemedelskollen, gå till ”Fullmakter för apoteksärenden” och välja hantera samtycke för aktuell fullmakt. Först då blir fullmakten aktiv och kan användas för apoteksärenden.