Jag har en fullmakt för att hämta ut läkemedel på apotek åt en annan person. Behöver jag få en ny fullmakt med anledning av den nya lagen om nationell läkemedelslista som gäller från den 1 maj 2021?

Nej, du som ombud behöver inte någon ny fullmakt, Den fullmakt som du redan har för att beställa och hämta ut läkemedel gäller även efter den 1 maj 2021.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se och hantera de fullmakter du har i dag.

Fullmakterna har anpassats till den nya lagstiftningen. Bland annat har giltighetstiden begränsats och en fullmakt gäller som längst i fyra år. Fullmakten avslutas automatiskt när giltighetstiden går ut.