Jag försöker rapportera in försäljning, men får hela tiden fel om att butiksidentitet inte hittas – varför?

Du måste ange samma butiksidentitet, det vill säga GLN-kod, som du angett på din anmälan till Läkemedelsverket.
 
Om du inte kommer ihåg din GLN-kod, kontakta vår support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.