Jag behöver skriva en licensmotivering. Det står ”Webbplatsen är inte tillgänglig” när jag klickar på länken på er webb. Vad gör jag?

Om du har sådana här tekniska problem, kontakta först din egen it-support för att kontrollera om det är ett lokalt problem med din dator.

Kvarstår problemet, kontakta E-hälsomyndigheten på e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se