Jag avslutade fullmakten av misstag när jag skulle samtycka, kan ni rätta?

Nej, om fullmakten avslutats måste fullmaktsgivaren registrera en ny fullmakt.