Jag är veterinär, varför kan jag inte skriva ut e-recept på mitt arbete?

Du måste vända dig till leverantören av ditt vårdsystem med denna fråga. E-hälsomyndigheten erbjuder tjänsten, men vårdsystemet måste anpassas för att man ska kunna använda tjänsten.