Jag är läkare på en vårdcentral. Jag skickade precis in en licensmotivering men är osäker på om den gått fram. Vem kan hjälpa mig att kontrollera detta?

Om du kom till kvittenssidan och ett referensnummer samt hittar licensmotiveringen under Mina ärenden, så är den sparad i KLAS. Glöm inte att patienten eller du som förskrivare även behöver kontakta ett apotek för att de ska skicka in ansökan till Läkemedelsverket.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare