Jag är läkare på en vårdcentral. Jag skickade precis in en licensmotivering men är osäker på om den gått fram. Vem kan hjälpa mig att kontrollera detta?

Om du har fått en kvittens med ett referensnummer när du skickade
in ärendet behöver du inte göra någonting, då har din motivering
skickats in till KLAS.

Du kan även se dina motiveringar i Mina ärenden.