Hur vet jag att mina receptuttag registreras för högkostnadsskyddet och hur kan jag se vilken rabatt jag kommit upp i?

Dina förmånsberättigade läkemedelsköp registreras automatiskt i högkostnadsdatabasen.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se ditt högkostnadsskydd och hur mycket du har betalat under högkostnadsperioden.