Hur stor andel av de recept som skrivs ut är e-recept?

Andelen e-recept har stadigt ökat och utgör för närvarande 99 procent av den totala andelen recept för människor.