Hur skyddas mina uppgifter i Nationella läkemedelslistan?

Det ställs höga krav på att dina uppgifter skyddas och endast personal som är behörig får se informationen om dina recept och uttag. Du måste också ge ditt samtycke innan personal i hälso- och sjukvården får ta del av dina uppgifter. Du har också möjlighet att dölja uppgifter