Hur skickar jag som förskrivare in min licensmotivering i KLAS?

Du loggar in och skapar en motivering via webbgränssnittet för KLAS. Du som är ansluten till SITHS-kort loggar in med det, annars kan du använda e-legitimation för att komma åt motiveringsformuläret.

Motiveringen sänds in till Läkemedelsverket först när ett apotek har skapat och skickat in en licensansökan för ärendet.

För mer information om hur motiveringen ska fyllas i, se vår användarhandledning som finns på startsidan för KLAS.