Hur ska jag som arbetar i hälso- och sjukvården kunna ta del av uppgifterna i Nationella läkemedelslistan innan mitt vanliga system på arbetsplatsen har anpassats?

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som är behörig använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Det system som används på din arbetsplats ska vara anpassat till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.