Hur ska jag som arbetar i hälso- och sjukvården ta del av uppgifterna i Nationella läkemedelslistan innan mitt vanliga system på arbetsplatsen har anpassats?

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som är behörig använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.