Hur ska inrapporteringsfilen för försäljningsstatistik se ut?

Om du är detaljhandlare, använd vår beskrivning av fil för detaljhandlare.

Om du är partihandlare, använd vår beskrivning av fil för partihandlare.