Hur ser tidplanen för införandet av Nationella läkemedelslistan ut?

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista och andra lagändringar gäller sedan den 1 maj 2021. Nationella läkemedelslistan ska ge alla tillgång till samma aktuella information om en patients läkemedelsbehandling – vården, apoteken och patienten själv.

Alla system som används för att förskriva eller expediera läkemedel och andra varor till människor ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistans nya teknik senast den 1 december 2025. Den nya tekniken medför exempelvis möjlighet att hålla förskrivnings- och uttagsinformationen i registret aktuell. Därför är det först när alla system är anpassade till den nya tekniken som alla fördelar med Nationella läkemedelslistan får effekt.