Hur ser jag i KLAS vilka av mitt apoteks ärenden som handläggs av Läkemedelsverket?

Du kan söka fram ditt apoteks ärenden via Detta apotek, de ärenden som handläggs av Läkemedelsverket har status H.

Läs mer i användarhandledning för apotek på sidan om KLAS.