Hur säkert är ett e-recept? Kan någon obehörig ta del av mina uppgifter?

Nej, det är bara behöriga som kan komma åt dina e-recept. Alla som har tagit del av dem loggas.