Hur rapporterar jag läkemedelsförsäljning om jag inte har dator eller tillgång till internet?

Om du inte har tillgång till internet och därmed inte kan rapportera in försäljningsuppgifter digitalt, kontakta E-hälsomyndighetens servicedesk via telefonnummer 0771-766 200.