Hur rapporterar jag läkemedelsförsäljning med hjälp av CURL?

En fil med försäljningsuppgifter kan skickas till eHälsomyndigheten via programmet CURL. Detta möjliggör automatisk rapportering från system till system. CURL-klient kan hämtas från curl.haxx.se. Klienten måste stödja SSL.
 
Kontakta E-hälsomyndigheten för att få veta hur CURL-anropet ska se ut för att ladda upp filer.