Hur berörs jag som arbetar på apotek av Nationella läkemedelslistan?

Sedan den 1 maj 2021 behöver du som expedierar recept inte längre patientens samtycke för att recept eller högkostnadsuppgifter ska få lagras. Patienter kan nämligen inte välja bort att omfattas av högkostnadsskyddet eller att deras uppgifter registreras i Nationella läkemedelslistan.

I enstaka fall kan du träffa på en ny typ av spärr när du expedierar ett recept för en patient under 18 år. Då har en förskrivare bedömt att receptet inte bör visas för patientens vårdnadshavare och ombud. Du ser receptet, och får information om att det är spärrat. Det blir ett stöd i kommunikationen med vårdnadshavaren, ett tillägg till den sekretessbedömning du redan gör i dag. På de utskrifter som lämnas till patienter finns information som är spärrad för vårdnadshavare i regel inte med. 

Utskrifterna som patienten kan hämta ut på apotek får ett nytt utseende den 28 november 2021. En del nya datum kan också dyka upp på dessa utskrifter, i receptens datumfält och i doseringstexten. Du kan läsa mer om nyheterna i Nationella läkemedelslistan i utbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan.