Hur berörs jag som arbetar i vården av Nationella läkemedelslistan?

Genom ditt vårdinformationssystem kan du se samma information om förskrivna läkemedel som tidigare. Du kan också se vad patienten har hämtat ut på apotek i samma system som i dag, exempelvis i Pascal eller Nationell patientöversikt (NPÖ). Men du behöver känna till ett par nya regler för att få se informationen.

Till exempel krävs patientens samtycke varje gång du vill ta del av patientens information i Nationella läkemedelslistan. Bara i undantagsfall får du se uppgifterna ändå. Det handlar om situationer när patienten saknar förmåga att ge sitt samtycke.

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan.