Hur långt tillbaka i tiden behöver jag rapportera in försäljningsuppgifter?

Ett kvartal bakåt.

Om du inte har rapporterat in försäljningsuppgifter ska du göra det i efterhand. Vi behöver all data som gäller det senaste kvartalet.

Observera att om du rapporterar via fil och tidigare har skickat in en fil för kvartalet måste du ändra version på alla rader. Uppgifter som du tidigare lämnat in skrivs över.